News

2023-10-03 Priceadjustment on Müller Propellers.
Prisjustering på Müller Propellrar.
New killswitch from PowerBox.
Ny killswitch från PowerBox.
2020-12-28 Furthermore silencers from JMB now in stock.
Ytterligare fler ljuddämpare från JMB nu i lager.
2020-11-14 Lower price and also new version ZDZ140.
Sänkt pris och även ny version av ZDZ140.
2020-06-30 Stock clearance ZDZ engines.
Lagerrensning på ZDZ motorer.
2020-06-06 Specialprice for ZDZ195
Specialpris på ZDZ195
2020-04-12 New propeller for ZDZ 195 and other powerfull engines Müller 30*13 3-blade.
Ny propeller för ZDZ 195 och andra kraftfulla motorer Müller 30*13 3-bladig.